کتاب مجموعه آزمون های چهار گزینه ای ادبیات و زبان فارسی جامع (سال های چهارم و سوم و دوم) به چاپ رسید.

کتاب مجموعه آزمون های چهار گزینه ای ادبیات و زبان فارسی جامع (سال های چهارم و سوم و دوم) با مؤلفی آقایان محی الدین و امین زاده و حاجی ابراهیمی به چاپ رسید.

اطلاعیه های سازمان سنجش

سراسری ‌اطلاعيــه‌ سازمان ‌سنجش ‌آموزش ‌كشور درباره زمان اعلام اسامـي‌ پذيرفته‌‌شدگان‌ نهايي رشته‌‌هاي‌ مختلف‌ تحصيلـي نيمه‌‌متمركز دانشگاهها و مؤسسات‌ آموزش‌ عالي، پرديس‌هاي دانشگاه فرهنگيان و رشته‌هاي تحصيلي مقطع كارداني گروه آموزش پزشكي در مرحلـه پذيرش صرفاً براساس سوابق تحصيلي در آزمون‌ سراسري‌ سال‌ ۱۳۹۵ ‌اطلاعيــه‌ سازمان ‌سنجش ‌آموزش ‌كشور درباره تاريخ اعلام اسامـي‌ پذيرفته‌‌شدگان‌ رشته‌‌هاي‌ مختلف‌ تحصيلـي متمركز و نيمه‌‌متمركز دانشگاهها و مؤسسات‌ آموزش‌ عالي، پرديس‌هاي دانشگاه فرهنگيان و رشته‌هاي…